top of page
לוגו דאבל סאפורט

תמיכה

מסלול זהב - שרות באתר הלקוח במסגרת בנק שעות

> הגעה ע״פ בקשת הלקוח כדי לבצע בקרה על המחשבים, עדכונים נדרשים וטיפול מונע תקופתי.

> הגעה לפתרון תקלות בהתאם לצורך ולנדרש.

> שירותי תמיכה מרחוק - השירות הינו שירות מאובטח המתבצע באמצעות הפעלת תוכנה, קוד התחברות וסיסמה.

> מענה על שאלות ו/או פתרון בעיות.
השירות הינו בימי העבודה א-ה בין השעות 9:00 עד 17:00.
ניתן לקבל שירות מעבר לשעות המצויינות בתוספת תשלום.

מסלול פלטינה - שרות באתר הלקוח במסגרת ריטיינר

> הגעה יזומה באופן תקופתי לטיפול מונע ועדכונים שוטפים.

> הגעה לפתרון תקלות בהתאם לצורך ולנדרש.

> שירותי תמיכה מרחוק - השירות הינו שירות מאובטח המתבצע

באמצעות הפעלת תוכנה, קוד התחברות וסיסמה.

> מענה על שאלות ו/או פתרון בעיות.
השירות הינו בימי העבודה א-ה בין השעות 9:00 עד 17:00.
ניתן לקבל שירות מעבר לשעות המצויינות בתוספת תשלום.

 מעבדת תיקונים

> מעבדה לתיקוני חומרה במחשבי אפל

> שדרוגי חומרה למחשבי

> שחזור חומרים

> הצלת מחשבים שנשפכו עליהם נוזלים

השירות הינו בימי העבודה א-ה בין השעות 9:00 עד 17:00.
ניתן לקבל שירות מעבר לשעות המצויינות בתוספת תשלום.

מסלול כסף -

תמיכה מקוונת מרחוק

> שירותי תמיכה מרחוק - השירות הינו שירות מאובטח המתבצע

באמצעות הפעלת תוכנה, קוד התחברות וסיסמה.

> מענה של שאלות ו/או פתרון בעיות.
השירות הינו בימי העבודה א-ה בין השעות 9:00 עד 17:00.
ניתן לקבל שירות מעבר לשעות המצויינות בתוספת תשלום.

bottom of page